Haalbaarheidstudie "de balokken" Wervik

studie herbestemming eiland de Ballokken en hoeve : camping en jeugdverblijf.

Locatie : Wervik
Opdrachtgever : Stad Wervik
Projectteam : ROOM ontwerperscollectief, Brussel - Brugge (Tom Vanhee, Rien Gellynck, Jan Custers, Tim Van Herbrugge)
Studie : 2007-2008

Na een selectieronde werd ROOM & ROOM aangewezen door de Provincie West-Vlaanderen en de Stad Wervik om een Masterplan en haalbaarheidsonderzoek op te maken voor een jeugdverblijf op het eiland de Balokken te Wervik.
Het onderzoek bestond uit een grondige analyse van de stedenbouwkundige, landschappelijke, architecturale, bouwtechnische en programmatonische context van het eiland, de gebouwen en het jeugdverblijfsgebeuren.
Daaruit werd in nauw overleg met de versschillende actoren (besturen en administraties), een visie voor het eiland De Ballokken gedestilleerd dat verder werd uitgewerkt in twee ontwikkelingsscenario’s.
Op basis van een afwegingskader die zowel het planologische, het stedenbouwkundige, het historische, het landschappelijke, het ecologische, het functionele en het budgettaire overwoog werd een helder beleidsadvies geformuleerd.