vision

we believe that good architecture and urban planning stimulate people. give them a pleasant housing and/or work environment. bring tranquillity or energy. astonish and move. underline their personality.

the spatial experience is in part shaped by associations. just as a particular smell awakens a personal association in one person, associations form and reinforce the experience of a building.

it is not necessary to look at buildings as static things. they are dynamic and change with the light, with cloudy skies or bright sunshine, with the seasons and their environment.

architecture and urban planning need to find the right relationship to their surroundings. they need to adapt. give an impulse. trigger an adjustment.

we create our projects with a social conscience and we want to bring an added value to people and space. keeping the future in mind is essential for this. buildings must outlive their users. this approach ensures that our projects are grounded both sociologically and ecologically.

without weakening the spatial experience, character or aesthetics. the sustainability of a building or spatial structure depends just as much on how much we love the experience of it.

Tom Vanhee

(°1973)
architect, founder atelier tom vanhee
worked prior to 2007 as staff member and project leader on large-scaleprojects (primary schools and university colleges, sports infrastructure, labs and workspaces, office buildings, co-housing constructions, rest and care homes, town halls, bank buildings, etc.)

e-mail

We geloven dat goede architectuur en stedenbouw mensen stimuleert. Hen een aangename woon- en/of werkomgeving geeft. Rust of energie brengt. Verwondert en emotioneert. Hun persoonlijkheid onderstreept.

Ruimtelijke beleving wordt voor een groot deel door associaties gevormd. Net zoals iemand een persoonlijke associatie bij een bepaalde geur ervaart, zo vormen en versterken associaties de beleving van een gebouw.

Men hoeft gebouwen niet als statische dingen te bekijken. Ze zijn dynamisch en veranderen met het licht, met een bewolkte hemel of een stralende zon, met de seizoenen en hun omgeving.

Architectuur en stedenbouw dienen de juiste verhouding tot de omgeving te vinden. Ze dienen zich aan te passen. Een impuls te geven. Een ombuiging in te zetten.

We creëren onze projecten vanuit een maatschappelijk bewustzijn en willen een meerwaarde betekenen voor mens en ruimte. Een blik op de toekomst is hierbij noodzakelijk. Gebouwen moeten de gebruiker  overleven. Deze invalshoek zorgt er voor dat onze projecten zowel sociologisch als ecologisch geënt zijn.

Zonder in te boeten op de ruimtelijke belevenis, karakter of esthetiek. De duurzaamheid van een gebouw of ruimtelijke structuur valt of staat evenzeer met de liefde voor de beleving ervan.

Tom Vanhee

(°1973)
architect, zaakvoerder atelier tom vanhee

werkte voor 2007 als staflid en projectleider aan grootschalige projecten (basis -en hogescholen, sportinfrastructuur, labo’s en werkruimtes, kantoorgebouwen, groepswoningbouw, RVT, gemeentehuizen, bankgebouwen…)

e-mail

Nous sommes convaincus que la bonne architecture et urbanisme stimulent les gens, leur donnent un environnement de vie et/ou de travail agréable. apporte du repos ou de l’énergie. émerveillement et émeuve. souligne leur personnalité.

l’expérience spatiale se forme partiellement  par des associations. comme quelqu’un vit une association personnelle avec une odeur spécifique, ainsi les associations forment et renforcent l’expérience d’un immeuble.

on ne doit pas les regarder comme des choses statiques. ils sont dynamiques et changent avec la lumière, sous un ciel couvert ou un soleil éclatant, avec les saisons et leur environnement. architecture et urbanisme doivent trouver le juste rapport avec leur environnement. ils doivent s’adapter. donner une impulsion. initier une courbe.

nous créons nos projets à partir d’une conscience sociétale et souhaitons signifier une plus value pour l’homme et l’espace. un regard sur l’avenir y est indispensable. des immeubles doivent survivre l’utilisateur. cet angle d’approche fait que nos projets sont greffés  autant sociologiques que écologiques.

sans perdre du terrain sur l’expérience spatiale, le caractère ou l'esthétique. la durabilité d'un immeuble ou structure spatiale résiste ou tombe autant avec l’amour de le vivre.

Tom Vanhee

(°1973)
architecte, fondateur atelier tom vanhee

travaillait avant 2007 comme membre de staff et gestionnaire de projet aux projets à grande échelle (des collectivités scolaires, primaires et supérieures, d’infrastructures sportives, laboratoires, des espaces de travail, bureaux, habitations collectives, MRS, maisons communales, bancaires,...)

e-mail
collaborators
Diane Lefèvre

architect - freelance

e-mail
Maud Verjans

architect - freelance

e-mail
Lauren Oversteyns

Ingenieur architect - freelance

e-mail
Niels Francq

architect

e-mail
former collaborators
emeline brams
britt warnez
loïc desiran
veerle van lysebettens
warner van haaren
carly penneman
pieter-jan persoons
sönke timm
frederik cassiman
isabelle leempoels
benoît denayer
evy waegeneire
pieter maes
maxime czvek
burak ozdemir
samuel hermans
heleen eskens
awards
house, gijzenzele

Architecture Award 2023 3th place, Belgian Construction Awards

Nomination ArchDaily2024 Building of the Year

passive penthouse, brussels
  • Nomination Belgian Timber Construction Awards 2020, additional floor, 2nd prize
Community centre, westvleteren
  • Laureaat Belgium Building Awards voor niet-residentiële gebouwen 2014
  • Genomineerd beste toepassing van keramische materialen Belgische Prijs voor Architectuur 2013
  • Geselecteerd voor de Belgische Prijs voor Architectuur 2013
  • Geselecteerd voor Dag van de Architectuur 2013
  • Genomineerd FSC-awards 2015
Church, Anzegem
  • Laureate Open Call
Attic living, Bruges
  • Architectuurprijs Brugge 2011
seventeenth-century residence, bruges
  • Finalist Architizer Award 2017
low-energy-house, aartrijke
  • Finalist Architizer Award 2017
atelier tom vanheemenu
menu icon