Museum, Nazareth
gothic-inspired industrial structure
No items found.

By introducing openings beside the existing doors in the cruciform circulation, the rooms of the former Almshouse are opened up to circulation. The entrance hall connects to the reception area, the shop and the upper floor. The local history museum and the war museum get a flexible space for reflection and socializing area between the listed buildings. Inspired by the (neo)Gothic, the covering of the socializing area has also been made using ribs. They are arranged at a certain height in such a way that a number of successive, relatively simple saddle roofs emerge.

Door openingen naast de bestaande deuren in de kruisvormige circulatie aan te brengen, worden de ruimtes van het voormalige Burgerlijk Godshuis open en doorwaadbaar. De inkomhal wordt bij het onthaal, de winkel en de verdieping betrokken. Het heemkundig museum en het oorlogsmuseum krijgen een flexibele bezinnings- en ontspanningsruimte tussen de beschermde gebouwen. Geïnspireerd op de (neo)gotiek is de overkapping van de oriënterende ontspanningsruimte ook hier met ribben gemaakt. Ze worden in de hoogte evenwel zo geschikt dat er een aantal opeenvolgende vrij eenvoudige zadeldaken ontstaan

En introduisant des ouvertures à côté des portes existantes, dans la circulation cruciforme, les pièces de l’ancien hospice sont ouvertes à la circulation. Le hall d’entrée est relié à l’accueil, le magasin et à l’étage supérieur. Le musée de l’histoire locale et le musée de la guerre disposent d’un espace flexible de recueillement et de détente entre les bâtiments classés. Inspiré par le (néo)gothique, l’auvent de l’espace social a également été réalisé à l’aide de nervures. Elles sont organisées à une certaine hauteur de manière que de toits en pignon successifs et relativement simples émergent.

Location
Nazareth
client
Gemeentebestuur Nazareth
Project team
Atelier tom vanhee en Karsten Riedel
period
2017-2018
photographer
Structural Engineer
Lime
area
budget
1.100.000
Technical engineer
Willy Moens
landscape design
Acoustical engineer
artist
other
No items found.